Ετοιμάζουν την εκχώρηση της αποκομιδής απορριμμάτων σε ιδιώτες

Το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης ΝΔ αποτελεί ένα εργαλείο- πασπαρτου για την αύξηση των επιχειρηματικών κερδών. Αυτό συμβαίνει είτε άμεσα, με την κατάργηση της «ευνοϊκότερης ρύθμισης» για τις κλαδικές συμβάσεις και την πρόβλεψη για εξαίρεση επιχειρήσεων από συλλογικές συμβάσεις εάν έχουν οικονομικό πρόβλημα, είτε έμμεσα μέσα από την θεσμοθέτηση της πειθαρχικής δίωξης των δημοσίων υπαλλήλων όταν «καθυστερούν» (δλδ. όταν αξιολογούν σοβαρά) επενδυτικά σχέδια.

Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν θα μπορούσε να μείνει εκτός κάδρου. Η «απλοποίηση», με τον «ανατυξιακό», της εκχώρησης σε ιδιώτες της αποκομιδής σκουπιδιών, του πράσινου και του ηλεκτροφωτισμού αποτελεί επέμβαση- τομή. Πλέον με μια απλή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ένας Δήμος θα μπορεί να αναθέσει σε εργολάβους αυτές τις λειτουργίες. Σε αντίθεση με τις προβλέψεις του Καλλικράτη, ο οποίος για πρώτη φορά ανοίξε αυτόν τον «δρόμο», δεν τίθεται πια κανένα συγκεκριμένο κριτήριο, παρά, επί της ουσίας, η βούληση της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου.Η ρητή αναφορά της αιτιολογικης έκθεσης του πολυνομοσχεδίου για τα «προβλήματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή της προηγούμενης νομοθετικής ρύθμισης» είναι πολύ χαρακτηριστική: εκεί που το Ελεγκτικό Συνέδριο, ελέγχοντας αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων, εξέταζε μια σειρά από κριτήρια, η νέα απο-ρυθμιση αφήνει ελεύθερο το πεδίο για την αναιτιολογητη εκχώρηση σε ιδιώτες.

Η ιδιωτικοποίηση της αποκομιδής απορριμμάτων, του πράσινου και του ηλεκτροφωτισμού θα σημάνουν υπέρμετρη επιβάρυνση για τους δημότες και τελικά για τον κόσμο της δουλειάς που θα δει τα δημοτικά τέλη να αυξάνονται, ώστε οι Δήμοι να εγγυηθούν την κερδοφορία των εργολάβων. Ο στραγγαλισμός του δημοσίου τομέα («στενού» και ευρύτερου, όπως οι Δήμοι) αναδεικνύει τα καταστροφικά αποτελέσματα των μνημονίων για τις λαϊκές τάξεις: δημοτικές υπηρεσίες υποστελεχωμένες, χωρίς μέσα και υποδομές, αποτελούν το αναγκαίο βήμα για την ιδιωτικοποίηση λειτουργιών των Δήμων .

Σωτήρης Λαπιέρης

Αναδημοσιεύουμε από τον Ημεροδρόμο:

«Παράθυρο» για ιδιώτες σε διαχείριση απορριμμάτων και πρασίνου μέσω του αναπτυξιακού νομοσχεδίου

Τη δυνατότητα σύμβασης με ιδιώτη για την «συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού»,δίνει στους δήμους το άρθρο 179 του Αναπτυξιακού νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή, σύμφωνα με την aftodioikisi.gr.

Ουσιαστικά η κυβέρνηση στο όνομα της «ανάπτυξης» στρώνει το το χαλί των ιδιωτικοποιήσεων και καταργεί κάθε μικρό ή μεγαλύτερο εμπόδιο που έθετε η υπάρχουσα νομοθεσία για την εκχώρηση υπηρεσιών των Δήμων σε εργολάβους, οι οποίοι ετοιμάζονται για πάρτι κερδών σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων. 

Η αιτιολογική έκθεση:

Ειδικότερα το άρθρο 179 αναφέρει:

«1. Το δημοτικό συμβούλιο, μπορεί κατά την κρίση του, να αποφασίζει για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α΄147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής  και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου κα ηλεκτροφωτισμού. Με απόφαση  καθορίζονται ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται».